O cenu Vítězslava Nováka

  • Začátek 30.3.2019
  • Čas 00:00 - 00:00
  • Pořadatel -
  • Konec 30.3.2019
  • Cena 500,- Kč za sbor
  • Místo ZUŠ Skuteč, Vítězslava Nováka 934, 539 73 Skuteč

7. ročník celostátní soutěže O cenu Vítězslava Nováka

Soutěž pořádá Město Skuteč ve spolupráci se ZUŠ Skuteč a NIPOS-ARTAMA. Soutěž se koná v rámci hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. 

1. Poslání soutěže 
Soutěž je určena všem typům dětských a mládežnickým pěveckých sborů. Tedy školním sborům, sborům ZUŠ, DDM, CVČ, gymnázií, SŠ apod.

2. Podmínky účasti 
Přihlásit se může každý dětský a mládežnický sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 1. března 2019 na adresu: ZUŠ Skuteč, Vítězslava Nováka 934, 539 73 Skuteč nebo e-mailem na zus@zus-skutec.cznebo přímo na organizátora za ZUŠ Skuteč: Lenka Dostálová, zástupkyně ředitele ZUŠ, dostallenka@seznam.cz, tel.: 736 481 862 
V případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší, než umožňuje organizace soutěže, vyhrazují si pořadatelé právo předběžného výběru. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 6. 3. 2019. Účastnický poplatek za soutěžící sbor je 500 Kč. Placení na místě - hotově. Při prezenci odevzdá sbor 4 exempláře notového materiálu.

3. Soutěžní program 
Soutěžní program nesmí přesáhnout 15 minut čistého hudebního času. V něm je třeba provést povinnou skladbu a další povinné části programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.
Povinná skladba pro všechny kategorie – česká, moravská, slezská, nebo slovenská lidová píseň a cappella v libovolné úpravě dle vlastního výběru sboru

4. Kategorie soutěže
A. Mladší pěvecké sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory do 11 let včetně (s možností max. 20% žáků do 12 let)
B. Dětské sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory do 15 let včetně  (s možností max. 20% žáků do 17 let)
C. Mládežnické sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory gymnázií, středních škol i sbory ZUŠ, DDM, CVČ 

Rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie bude jeho věk dosažený v roce konání soutěže (1.1.-31.12. včetně). Počet soutěžících je maximálně 50, minimálně 10 zpěváků. Za dodržení věkových podmínek a počtu dětí odpovídá sbormistr.

5. Hodnocení 
Vystoupení sborů hodnotí tříčlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle bodového hodnocení zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Bodové hodnocení bude sbormistrům na požádání k dispozici na odborném semináři po ukončení soutěže, kde proběhne konzultace s porotci.

Sdílet:
Štítky:

Další akce pořadatele